« فهرست مراکز دارای سکوبندی ساخته شده توسط شرکت فنی مهندسی بهراد صنعت پاسارگاد » :

1 ) آزمایشگاه تشخیص طلای شرکت « زرآزما » واحد تهران

2 ) آزمایشگاه « بلگ » شرکت « زرآزما » واحد کرمان

3 ) آزمایشگاه « تشخیص مواد » شرکت « زرآزما » واحد شهریار

4 ) آزمایشگاه طرح اکتشاف مواد معدنی « شرکت تحقیقات زمین شناسی دریایی »

5 ) آزمایشگاه شرکت نستله سوئیس در ایران

6 ) آزمایشگاه‌های مکمل‌های غذایی حیاتی کارن شامل :

6-1 ) آزمایشگاه شیمی

6-2 ) آزمایشگاه میکروب شناسی

6-3 ) آزمایشگاه شستشوی شیمی

6-4 ) آزمایشگاه اتاق تحقیق

7 ) آزمایشگاه ICP تحقیقات زمین شناسی

8 ) آزمایشگاه تحقیقاتی سن شناسی زمین شناسی

9 ) آزمایشگاه‌های سرویس دانشکده جدید الاحداث فیزیک و مهندسی هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر شامل :

9-1 ) آزمایشگاه الکتریسیته

9-2 ) آ زمایشگاه فیزیک حرارت

9-3 ) آ زمایشگاه مکانیک

10 ) آزمایشگاه‌های ساختمان اورژانس جدید بیمارستان لقمان شامل :

10-1 ) آزمایشگاه بیوشیمی

10-2 ) آزمایشگاه سرولوژی

10-3 ) آزمایشگاه بانک خون

10-4 ) آزمایشگاه شستشو

10-5 ) آزمایشگاه نمونه گیری

11 ) آزمایشگاه‌های ساختمان جدید بیمارستان میلاد شامل :

11-1 ) آزمایشگاه بیوشیمی

11-2 ) آزمایشگاه میکروب شناسی

12 ) آزمایشگاه سنتز انستیتو پاستور

13 ) آزمایشگاه میکروب شناسی شرکت نستله سوئیس در ایران

14 ) آزمایشگاه فیزیک مدرن دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر

15 ) آزمایشگاه فیزیک سطح و نانو دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر

16 ) آزمایشگاه شرکت مهندسی و خدماتی چاه پیمای « مهران » در جزیره کیش

17 ) آزمایشگاه نوترون دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر

18 ) آزمایشگاه آنالیز مواد شرکت زرآزما پرشیا « بندر عباس »

19 ) آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر

20 ) آزمایشگاه مرکزی رفرانس دانشکده پردیس کشاورزی کرج

21 ) آزمایشگاه هلال احمر « درمانگاه آنژوان کومور آفریقا »

22 ) آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان مهراد

23 ) بیمارستان جدیدالاحداث دامغان ( سینکهای اسکراپ )

24 ) بیمارستان جدیدالاحداث هندیجان ( سینکهای اسکراپ )

25 ) بیمارستان شهرستان ورزقان تبریز ( سینکهای اسکراپ )

26 ) بیمارستان جدیدالاحداث گرگان ( سینکهای اسکراپ )

27 ) آزمایشگاه ونوم و توکسین انستیتو پاستور ساختمان تولید واکسن هپاتیت

28 ) آزمایشگاه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان رباط کریم

29 ) آزمایشگاه هلال احمر « درمانگاه کشور سیرالئون »

30 ) آزمایشگاه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

31 ) آزمایشگاه مرکزی شرکت « زرآزما » واقع در شهر پرند

32 ) آزمایشگاه شرکت تولید الیاف شیشه « رهاورد ساینا » شهرستان دلیجان

33 ) آزمایشگاه هپاتیت و ایدز انستیتو پاستور

34 ) آزمایشگاه‌های دانشکده داروسازی گیلان شامل :

34-1 ) آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

34-2 ) آزمایشگاه شیمی تجزیه

34-3 ) آزمایشگاه شیمی

34-4 ) آزمایشگاه فارماسوتیکس

34-5 ) آزمایشگاه فارماکولوژی

34-6 ) آزمایشگاه فارماکنوگوژی

34-7 ) آزمایشگاه کنترل میکروبی

35 ) آزمایشگاه‌های انستیتو پاستور شامل :

35-1 ) آزمایشگاه میکروبیولوژی

35-2 ) آزمایشگاه سلول شناسی 

35-3 ) آزمایشگاه عمومی

36 ) آزمایشگاه زیست شناسی شرکت « زرآزما »

37 ) آزمایشگاه مرکزی بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران

38 ) آزمایشگاه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

39 ) آزمایشگاه مالاریا مولکولی انستیتو پاستور ایران

40 ) آزمایشگاه کارخانه تولید روغن خودرو الوند سپاهان « اصفهان »

41 ) آزمایشگاه شرکت زرآزما ماهان « کرمان »

42 ) آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

43 ) آزمایشگاه تخصصی پالایشگاه گاز شهرستان سرخس « شرکت جندی شاپور »

44 ) آزمایشگاه رفرانس مولکولی پزشکی انستیتو پاستور ایران

45 ) آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان روزبه

46 ) آزمایشگاه فیزیک بهداشت و دزیمتری پرتوهای دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک دانشگاه امیرکبیر

47 )آزمایشگاه رفرانس بیولوژی مولکولی انستیتو پاستور ایران

48 ) آزمایشگاه کشت و DNA پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران

 49 ) آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیل صنعت رگا

50 ) بیمارستان شهرستان مسجد سلیمان ( سینکهای اسکراپ )

51 ) آزمایشگاه آنالیز سنگ معدن طلای شرکت رادین معدن ایرانیان

52 ) آزمایشگاه تحقیقاتی دیفتری انستیتو پاستور ایران

53 )آزمایشگاه جدید آنالیز مواد معدنی شرکت « ماهان زرآزما » شهرستان کرمان

54 ) آزمایشگاه لیزر گروه فوتونیک دانشگاه امیر کبیر 

55 ) آزمایشگاه اپتیک گروه فوتونیک دانشگاه امیر کبیر