سینکهای اتاق عمل (سینک اسکراپ)

سینکهای اتاق عمل ساخت این شرکت مشابه نمونه ایتالیایی میباشد که در دو مدل با شیر دیواری و شیر در کاسه سینک و در تیپهای یک ، دو و سه نفره ساخته میشوند