میزهای آزمایشگاهی نوع یکطرفه و دو طرفه

میزهای آزمایشگاهی نوع یکطرفه و دو طرفه

میزهای آزمایشگاهی جزء ارکان اصلی یک آزمایشگاه میباشند ، که به منظور فراهم نمودن محیط مناسبی برای آزمایش بر روی مواد و محل نگهداری و استقرار دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی میباشند که سکوبندیهای ساخت این شرکت دارای ویژگیهای زیر میباشند:
1- کلیه سکوبندیها بر روی کلاف پروفیلی 30 × 30 یا 50 × 30 با رنگ کوره ای الکترواستاتیک با پایه های مخصوص جهت تراز نمودن سیستم کلاف بندی میباشند.
2- جنس رویه میزها در تیپهای مختلف شامل سرامیکهای ضد اسید ، سنگ گرانیت ایرانی و خارجی در قطعات یکپارچه ، فرمیکا ، استیل و کامپوزیت میباشند.
3- عرض میزهای کنار 75 ، 80 یا 90 سانتیمتر و میزهای وسط 150، 160 ، 200 سانتیمتر میباشند.