هود میکروبیولوژی به جهت جریان لامینار هوا در داخل آن و استفاده از فیلترهای هپا و اولپا محیط مناسب و…
هودهای شیمیایی هودهای شیمیایی محل مناسبی برای آزمایشهایی که شامل بخارات شیمیایی و مضر میباشند کاربرد دارد.هودهای این شرکت به…
میزهای توزین با توجه به اینکه محل استقرار دستگاههای ترازو باید در نواحی عاری از لرزش و ارتعاش باشند ،…
میزهای آزمایشگاهی نوع یکطرفه و دو طرفه میزهای آزمایشگاهی جزء ارکان اصلی یک آزمایشگاه میباشند ، که به منظور فراهم…
قفسه های زمینی ، دیواری ، ایستاده و نگهداری مواد قفسه های زمینی ، دیواری و ایستاده از ام دی…
سینکهای اتاق عمل ساخت این شرکت مشابه نمونه ایتالیایی میباشد که در دو مدل با شیر دیواری و شیر در…
با توجه به سوابق اجرایی مدیریت این شرکت در زمینه ساخت کابینهای خودرویی و تلفیق تجربه فوق با سکوبندیهای آزمایشگاه…